Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem” – napisał w poświęconym mu poemacie Karol Wojtyła. Już od wieków jego postać pojawiała  się w modlitwach, wierszach, dramatach i powieściach. W wymiarze mitu umieścili jego postać Juliusz Słowacki w „Królu Duchu” czy Stanisław Wyspiański w rapsodach „Bolesław Śmiały” i „Święty Stanisław” oraz w dramatach „Bolesław Śmiały” i „Skałka”.  Postacie króla i biskupa zostały tu potraktowane jako uosobienia przeciwstawnych potęg duchowych ścierających się w tragicznym konflikcie. W historyczno-fantastycznej powieści „Nowa baśń” Teodora Parnickiego występuje jako domniemany syn Bolesława Śmiałego, duchowy przywódca „buntu maluczkich przeciw wielmożnym”. Karol Wojtyła napisał o nim:   

Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław.

I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki.”

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących świętego Stanisława szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.