W 1933 roku doznał kontuzji, która odnowiła mu się rok później i spowodowała długą przerwę w uprawianiu sportu. Rozpoczął wtedy studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie, początkowo jako wolny słuchacz, a potem– po zdaniu eksternistycznej matury – jako normalny student. W 1936 roku poddał się chirurgicznemu zabiegowi usunięcia łękotki i torebki maziowej lewego kolana. Będąc rekonwalescentem, pojechał na olimpiadę do Berlina ale tylko jako doradca techniczny polskiej ekipy lekkoatletycznej. Igrzyska wywarły na nim tak silne wrażenie, iż mimo trwających studiów i czteroletniej przerwy w uprawianiu sportu wyczynowego, wznowił treningi i postanowił przygotowywać się do udziału w igrzyskach olimpijskich w 1940 roku.   Osiągnął wtedy swą szczytową formę sportową i pobił rekordy Polski w biegach na 1500  i  5000 metrów oraz na 3 mile angielskie.  Agresja hitlerowska pokrzyżowała jednak wszelkie jego plany.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Janusza Kusocińskiego szukaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.