Pochodził z wielodzietnej rodziny urzędnika kolejowego.  Uczył się w szkole ogrodniczej w Warszawie, bo nie złożył egzaminu wstępnego do gimnazjum. Potem pracował  jako ogrodnik w parku Łazienkowskim.  Światową sławę przyniósł mu sport. Już  w szkole uprawiał różne dyscypliny , głównie piłkę nożną. Należał do robotniczych klubów sportowych „Ożarowianka” i  „Ruch”.  Właściwą karierę sportową rozpoczął   mając 18 lat w klubie „Sarmata”.  W 2 lata później  jako reprezentant polskiego sportu robotniczego, odniósł sukcesy w biegach średnich na igrzyskach robotniczych w Pradze. Potem przeniósł się do Klubu Sportowego „Warszawianka”, gdzie rozwinął i zastosował nową metodę bardzo intensywnego treningu sportowego, która później upowszechniła się pod nazwą treningu interwałowego, czyli polegającego na łączeniu faz bardzo wysokiego i niskiego wysiłku. Dzięki temu zdobył po raz pierwszy tytuł mistrza Polski w biegu na 5000 metrów, bijąc rekord krajowy o 13 sekund. Ogółem w czasie całej swej kariery sportowej ustanowił na różnych dystansach 19 rekordów Polski, 2 światowe i po jednym Europy i Olimpiady. Dzięki swym sukcesom zdobył niezwykłą popularność i stał się jedną z legend polskiego sportu.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Janusza Kusocińskiego szukaj w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.