Urodził się w Wiedniu. Po ojcu szlachetną krew litewską; po matce czeską, z domieszką włoskiej.  Na chrzcie otrzymał imiona Josephus-Antonius.  Jego ojciec od młodości służył cesarzowi. Był generałem w armii austriackiej i podkomorzym dworu. Zyskał podwójnie godność książęcą;  cesarzowa Maria-Teresa nadała jego ojcu tytuł książąt czeskich, a  po elekcji stryja na króla Polski całą rodzinę na sejmie koronacyjnym uhonorowano tytułem dziedzicznym książąt polskich. Józef wychował się w Wiedniu i Pradze,  gdzie posługiwał się głównie językiem niemieckim. Z matką  rozmawiał po francusku,  tylko z ojcem niekiedy po polsku. Po dekadzie służby w wojsku austriackim z wyboru został Polakiem. Decydujący wpływ na to miał jego stryj, król Polski, który po śmierci brata, zajmował się karierą i wykształceniem bratanka. Król troszczył się zarówno o jego rozwój umysłowy, jak i wychowanie fizyczne, do którego chłopiec miał znacznie większy zapał. Więcej informacji i ciekawostek na temat księcia Józefa  Poniatowskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.