Jak to było zwyczajem w jego czasach, poza swoją głośną - jawną działalnością, prowadził też mniej znaną – tajną aktywność. Już w młodości był członkiem loży wolnomularskiej Świątynia Izis. W 1808 roku został honorowym członkiem działającej w Warszawie masońskiej loży wojskowej „Bracia Polacy Zjednoczeni”.  Dwukrotnie kandydował nawet do najwyższych władz Wielkiego Wschodu Narodowego Polski, czyli przedstawicielstwa polskich lóż, ale w obu wyborach przegrał. Więcej informacji i ciekawostek na temat księcia Józefa  Poniatowskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.