W czasie powstania 1794 roku już jako generał zgłosił się do obozu Tadeusza Kościuszki. Naczelnik zapytał go: "Czego sobie życzysz, książę?" "Służyć prostym żołnierzem" - odpowiedział generał, który już dwa lata wcześniej zasłużył się jako bohater wojenny.  W bitwie pod Zieleńcami  18 czerwca 1792 roku, książę pokonał wojska rosyjskie, dając dowody osobistego męstwa. Ta pierwsza w XVIII wieku zwycięska bitwa armii polskiej stała się okazją do ustanowienia orderu Virtuti Militari, którym król Stanisław August nagrodził w pierwszej kolejności Tadeusza Kościuszkę i swego bratanka.  Więcej informacji i ciekawostek na temat księcia Józefa  Poniatowskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.