Fragmenty uroczystości. W 1. rzędzie od lewej siedzą: prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, kontradmirał Jerzy Świrski, gen. Aleksander Osiński.