Defilada samochodowych dział przeciwlotniczych Schneider wz. 1897 na nadwoziach De Dion Bouton przed trybuną honorową, na której stoi Marszałek Józef Piłsudski. Z boku trybuny stoją przedstawiciele rządu m.in. premier Aleksander Prystor, minister komunikacji Alfons Kuhn, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki oraz generał Aleksander Osiński (2. z lewej, z siwymi wąsami, obok trybuny).