Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in.: prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Władysław Jarocki (I. rząd 3. z prawej), konsul czechosłowacki Sedivy (I. rząd 8. z lewej), prezydent Krakowa Karol Rolle (I. rząd 9. z lewej), prezes plastyków słowackich Sivak (I. rząd 12. z lewej), prof. Władysław Semkowicz (I. rząd 7. z lewej), komisarz wystawy Palugyay (I. rząd 6. z lewej), prezes Józef Muczkowski (I. rząd 5. z lewej), poseł Marian Dąbrowski (I. rząd 2. z prawej), dyrektor TPSP Artur Schroeder (I. rząd 1. z prawej), artysta malarz Jan Rubczak (I. rząd 4. z lewej), rzeźbiarz słowacki Majersky (I. rząd 3. z lewej), wiceprezes Związku Plastyków Stanisław Popławski (ostatni rząd 6. z prawej), artysta malarz Jan Hrynkowski (ostatni rząd 4. z prawej).