Uczestnicy posiedzenia. Siedzą od lewej: płk dr Stefan Rudzki, dr K. Bykowski, gen. inż. Eugeniusz Kątkowski, wiceprezes dr E. Marcinkiewicz, prof. dr Witold Orłowski, płk dr Z. Sowiński, gen. dr Jan Kołłątaj-Srzednicki. Stoją od lewej: dr St. Szymanowski, dr Włodzimierz Konosewicz, prof. dr Stanisław Władyczko, prof. Antoni Ossendowski, prof. Jan Zaleski, prof. dr Z. Orłowski, dr M. Orłowski, prof. dr A. Ławrynowicz, dr Ed. Jabłoński, kpt. dr St. Konopka.