Widoczni od lewej: minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, minister spraw zagranicznych August Zaleski, premier i minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, wicepremier i minister "bez teki" Józef Beck, minister rolnictwa i dóbr państwowych Leon Janta Połczyński, minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister skarbu Ignacy Matuszewski, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner.