Halina Starska i Stanisław Milski w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia wykonana w marcu 1937 roku.