Fragment przedstawienia. Od lewej: Stanisław Milski, Janina Łukowska, Władysław Surzyński, Władysław Ilcewicz. Fotografia wykonana w 1936 roku przez Franciszka  Jakowczyka.