Widok trybuny w Tarnowie podczas odegrania hymnów. Na trybunie w 1. rzędzie widoczni m.in. generał węgierski Gyorgy Balas (2. z lewej), inspektor armii gen. Jan Romer (3. z lewej), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (4. z lewej).