Fotografia wykonana w Truskawcu przez Ludwika Hartwiga.