Minister Ignacy Boerner wręcza nagrody. Widoczny także m.in. gen. Mieczysław Smorawiński (z prawej).