Przedstawiciele Sejmu i Senatu przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Widoczmi m.in.: od lewej, pierwszy rząd: marszałek sejmu Stanisław Car, senator Mikołaj Kwaśniewski, marszałek senatu Aleksander Prystor, senator Bogusław Miedziński, senator Leon Kozłowski (w okularach) i wojewoda krakowski Władysław Raczkiewicz (2. z prawej), senator gen. Aleksander Osiński (1. z prawej).  W drugim rzędzie stoją:  wicemarszałek Sejmu Władysław Byrka (na lewo za L. Kozłowskim) i senator płk Janusz Jagrym-Maleszewski (2. z lewej). Przy sarkofagu stoi proboszcz katedry wawelskiej ks. Stanisław Domasik.