Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder (1. z lewej), rzeźbiarz Stanisław Popławski (2. z lewej), wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski (2. z prawej), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (5. z lewej), artysta malarz Adam Bunsch (4. z lewej), artysta malarz Soter Jaxa-Małachowski.