Fotografia z publikacji:  A. Bień, W podziemiach Zagłębia, Płocka i Włocławka 1912 – 1914 – 1918, Dąbrowa Górnicza 1930, fot. po s. 116.