Jan Paweł II - człowiek miłosierdzia. Przyjaciele Papieża, byli parafianie i wychowankowanie wspominają, w jaki sposób praktykował miłosierdzie na codzień.  

Uczestnicy: ks. Kard. Kazimierz Nycz, ks. Jerzy Bryła, Kazimierz Wójcik, Zofia Pochmara-Wysoczyńska, Zbigniew Ziółkowski, Stanisław Wyporek, Józefa Wachel, Maria Trzaska, Maria Szmyt-Dormus, Teresa Malak, Maria Rybicka. 

Kompilacje Mediateki z lat 2008-2009.

Czas: 11:16.