Materiał wyemitowany po raz pierwszy 31 stycznia 1982 roku podczas stanu wojennego w Polsce, opublikowany na kanale Ambasady Stanów Zjedoczonych w Warszawie.