Film fabularny z 1922 roku, którego autorem scenariusza i reżyserem był Edward Puchalski, a zdjęcia nakręcił Albert Wywerka.  Pierwowzorem literackim była "Wierna rzeka" Stefana Żeromskiego. 

W filmie zagrali: Ryszard Sobiszewski (książę Józef Odrowąż), Stanisława Chrzanowska (księżna Odrowążowa, matka Józefa), Maria Hryniewiczówna (Salomea Brynicka), Helena Marcello-Palińska (Rudecka, krewna Salomei), Antoni Bednarczyk (Rudecki, krewny Salomei), Henryk Rydzewski (Wiesnicyn, oficer), Kazimierz Lasocki (Szczepan Podkurek, sługa Salomei), Aleksander Zelwerowicz (margrabia Aleksander Wielopolski), Stanisław Hryniewicz(Antoni Brynicki, ojciec Salomei), Ama Wołkowiczówna (Ryfka, córka karczmarza), Mieczysław Gielniewski (sołtys)

Fragment filmu opublikowany na stronie: repozytorium.fn.org.pl.