Program Stanisława Janickiego o  twórczości Aleksandra Żabczyńskiego, opublikowany na stronie telewizji Kino Polska.