Wiersz ze zbioru "Bajki i przypowieści". Czyta Bartosz Mazur, rezyseria Marcin Cisło.