Audycja Polskiego Radia  poświęcona pierwszemu prymasowi niepodległej Polski kadynałowi Edmundowi Dalborowi, w którym - jak to wyraził kardynał Stefan Wyszyński "społeczeństwo polskie widziało znak jednoczącej się Polski, walących się kordonów zaborczych i krzepnących mocy wyciąganych ze wszystkich stron Dłoni Narodu – po wolność".  Poza posługą duchową kardynał Dalbor angażował się także w działania społeczne, niesienie pomocy potrzebującym, dlatego mówiono o Nim "wielki jałmużnik całej Polski". 

Audycja prowadzona przez Dorotę Truszczak z udziałem ks. prof. Stanisława Wilka.  

Program zrealizowany w kooprodukcji z Narodowym Instytutem Audiowizualnym,  wyemitowana 16.04.2017 roku w Programie 1 Polskiego Radia.