Audycja biograficzna. Sylwetka ekonomisty Michała Kaleckiego (1899-1970). Zawiera:
1. Rozmowę Hanny Dziarskiej z ekonomistą, profesorem Mieczysławem Nasiłowskim ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki:
- przyjęcie M. Kaleckiego do Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen w Warszawie przez profesora Edwarda Lipińskiego,
- próba teorii koniunktury z 1933 roku,
- teoria dynamiki gospodarki kapitalistycznej z 1954 roku,
- teoria decyzji inwestycyjnych,
- sformułowanie teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej,
- cechy prac naukowych M. Kaleckiego,
- sposób prowadzenia wykładów,
- stałość w poglądach.
2. Rozmowę Hanny Dziarskiej z ekonomistą, doktorem habilitowanym Jerzym Osiatyńskim z Polskiej Akademii Nauk:
- nietypowa droga naukowa M. Kaleckiego,
- porzucenie kariery naukowej, prace zarobkowe,
- wprowadzenia na arenę międzynarodową opracowań dotyczących gospodarki "socjalistycznej",
- powrót do Polski w 1956 roku, doradzanie władzom PRL,
- znaczenie praktyki życia gospodarczego, odrzucenie czystej teorii ekonomicznej,
- praca przy planie perspektywicznym Polski,
- badania gospodarki krajów rozwijających się,
- pojęcie szkoły warszawskiej w ekonomii,
- pisanie fraszek,
- szanse na zdobycie nagrody Nobla w 1971 roku.
3. Teksty: - wystąpienie profesora Oskara Lange na uroczystości nadania Michałowi Kaleckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w 1964 roku.

Realizator Roman Chomicz; autor audycji, prowadzenie Hanna Dziarska; autor tekstu Oskar Lange; uczestnicy, ekonomiści: Mieczysław Nasiłowski, Jerzy Osiatyński.