Rozmowa Jacka Karnowskiego z prezesam IPN Januszem Kurtyką nadana w Programie 1 Polskiego Radia 17.01.2008 roku, opublikowana na stronie Polskiego Radia