Rozmowa Jacka Karnowskiego z prezesem IPN Januszem Kurtyką.  Audycja Programu 1 Polskiego Radia wyemitowana 1.08.2007 roku i opublikowana na stronie Polskiego Radia.