Audycja Polskiego Radia z 11.09.1972. Proza czytana. Fragment trzeciego tomu ”Stare i nowe” Lucjana Rudnickiego. Poród pierworodnego syna Kazika. Pierwsza wizyta Feliksa Dzierżyńskiego pod Będzinem. 

Autor tekstu - Lucjan Rudnicki; realizator - Sławomir Pietrzykowski; aktor - Józef Nowak.