INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Aleksander Michalski      Aleksander Michalski, wizerunek na podstawie fotografii.

Aleksander Michalski  

 
 
1855 - 1904-12-03
Biogram został opublikowany w 1975 r. w XX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Michalski Aleksander (1855–1904), geolog i paleontolog. Ur. w Kamieńcu Podolskim, był synem Oktawiana. Tamże ukończył w r. 1873 gimnazjum klasyczne. W l. 1873–8 studiował na Wydziale Górniczym Instytutu Górniczego w Petersburgu, uzyskując dyplom inżyniera górniczego. Podczas studiów interesował się geologią Królestwa Polskiego. Po studiach rozpoczął pracę w Departamencie Górniczym w Petersburgu. Stąd został skierowany na roczną praktykę do Muzeum Instytutu Górniczego, gdzie rozpoczął badania geologiczne i paleontologiczne oraz zgromadził znaczne zbiory. W r. 1879 prowadził badania złóż gudronu w bachiłowo-askulskim okręgu leśnym, a po roku z ramienia Departamentu Górniczego w Petersburgu – studia terenowe w byłych guberniach radomskiej i kieleckiej w Królestwie Polskim, głównie nad odkryciem złóż soli kamiennej i ropy naftowej. W t. r. pogłębiał swą wiedzę w muzeach Wrocławia i Wiednia, a w r. n. przeprowadzał badania geologiczne wzdłuż budującej się linii kolejowej Dęblin – Dąbrowa. Po powołaniu Komitetu Geologicznego w Petersburgu w r. 1882 M. został jego pracownikiem zrazu jako konserwator, a następnie młodszy (1885) i starszy geolog (1897). Z placówką tą związany był do końca życia, prowadząc teoretyczne i praktyczne studia, głównie na terenie Królestwa Polskiego oraz w europejskiej części Rosji.

W l. 1882–95 M. prowadził systematyczne badania w Królestwie Polskim. Ich wynikiem było m. in. wydanie w r. 1893 mapy Królestwa wchodzącej w skład mapy geologicznej Rosji Europejskiej (mapa ta ukazała się także w r. 1894 w wydaniu zbiorowym „Carte géologique internationale de l’Europe”). Ponadto M., jako pracownik Komitetu, w r. 1885 badał złoża manganu w gub. jekaterynosławskiej, w r. 1886 teren budowy linii kolejowych Brześć–Chełm i Siedlce–Małkinia, w r. 1889 teren budowy drogi Szpoła–Humań, w r. 1893 źródła mineralne w Busku, w r. 1895 teren budowy linii kolejowej Ostrołęka–Tłuszcz, w r. 1896 okolice Jednicy w gub. besarabskiej, w l. 1896–7 rud żelaza w Krzywym Rogu i dorzeczu rzeki Żółtej (gub. jekaterynosławska), w l. 1898–1901 prowadził zespołowe prace kartograficzne w Krzywym Rogu, a jednocześnie studia w Nałęczowie, na trasie kolejowej Wilno–Równo, w Sofijówce w gub. chersońskiej. W r. 1902 prowadził studia geologiczne wzdłuż linii kolejowej Siedlce–Połock. W r. 1904 oceniał zasoby węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Rezultatem tych prac było, obok odkryć nowych złóż rud żelaza w Krzywym Rogu i innych obszarach Rosji, stwierdzenie osadów górnej jury i dolnej kredy w Tomaszowie Mazowieckim oraz miejsc występowania złóż soli kamiennej w północno-zachodniej części Królestwa Polskiego. M. przedstawił także szereg problemów z ewolucji głowonogów.

M. publikował głównie w rosyjskich periodykach naukowych. Część prac zamieszczał, począwszy od r. 1883, równolegle w wydawnictwach polskich, a zwłaszcza „Pamiętniku Fizjograficznym”, „Przeglądzie Technicznym” i „Wszechświecie”. Szczególną wartość mają jego rozprawy z „Pamiętnika”, a zwłaszcza: Formacja jurajska w Polsce (T. 5 : 1885 dz. 2 s. 8–29), Nafta z Wójczy i zdrojowiska mineralne w Busku (T. 7 : 1887 dz. 2 s. 64–81), Zarys geologiczny południowo-zachodniej części guberni piotrkowskiej (T. 8: 1888 dz. 2 s. 19–35). Ważne znaczenie ma praca W kwestii poszukiwań soli kamiennej w Królestwie Polskim („Przegl. Techn.” 1902 nr 47 s. 577–8, nr 49 s. 601–3). Z publikacji ogłoszonych tylko w periodykach rosyjskich rozprawą o podstawowym znaczeniu jest studium Ammonity nižnego vožlkogo jarusa („Trudy Geologičeskogo Komiteta” T. 8 : 1890 nr 2, a ponadto Notizen über die Ammoniten („Zapiski Mineralogičeskogo obščestva” 1898 S. 2 cz. 35 s. 181–232). Zaledwie część opracowań M-ego została opublikowana. Niektóre pozostawione w rękopisach rozprawy zamieszczono w opublikowanej pośmiertnie w r. 1908 książce Sbornik nieizdannych trudov A. O. M.

M. chorował na płuca. Po specjalnej kuracji w r. 1904 powrócił do pracy. Wskutek pogorszenia się zdrowia został w końcu t. r. skierowany na leczenie do Zakopanego. Po wywiązaniu się ropnego zapalenia płuc został przewieziony do Krakowa, gdzie po operacji zmarł 3 XII 1904. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu Rakowickim.

M. był żonaty z Marią Klotyldą Vairet.

 

Czarniecki S., Martini Z., Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski … Uzupełnienia, W. 1972 s. 112; Fleszarowa R., Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski W. 1958–66 cz. I t. 1 z. 2 s. 73–4, cz. II z. 1 s. 257–60, 445; W. Enc. Powsz., (PWN); – Anisimov J., A. O. M. i izučenie krivorožskogo železnorodnogo bassejna, „Monografie z Dziej. Nauki i Techn.” T. 82: 1972 s. 25–32; tenże, Geolog A. Michalski (1855–1904), „Kwart. Hist. Nauki i Techn.” R. 9: 1964 nr 1 s. 43–51 (fot.); Gąsiorowska Z. H., Sylwetka A. M-ego w świetle materiałów źródłowych do jego życiorysu, „Prace Muz. Ziemi” Nr 8: 1966 s. 105–20 (tu m. in. biblio- i biobibliografia.fot.); Iwanow A. N., Wkład A. M-ego do poznawania prawidłowości ewolucji amonitów piętra wołżańskiego, w: Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenia referatów, W. 1972 s. 62–3; Jaros J., Polacy w leningradzkim Instytucie Górniczym, „Kwart. Hist. Nauki i Techn.” R. 17: 1972 nr 3 s. 506; Małkowski S., Polscy badacze Ziemi w przeszłości, „Prace Muz. Ziemi” Nr 18: 1971 cz. 2 s. 107–8 (fot.); Ozonkowa H., Dewon Gór Świętokrzyskich w badaniach A. M-ego, tamże Nr 21: 1973 cz. 2 s. 109–18; Wiśniowski T., Zarys historii nauk geologicznych w Polsce i na świecie, tamże Nr 18: 1971 cz. II s. 29 i in.; Wójcik Z., Badania Polaków współpracowników Departamentu Górniczego i Komitetu Geologicznego w Petersburgu na terenie Królestwa Polskiego, w: Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenia referatów, W. 1972 s. 172–3; tenże, Nauki geologiczne w Warszawie w latach 1869–1915, „Monografie z Dziej. Nauki i Techn.” T. 82: 1972 s. 405; tenże, Znani polscy geologowie na wyższych uczelniach w Rosji, w: Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenia referatów. W. 1972 s. 168–71; – Gaweł A., Listy Zygmunta Weyberga do Józefa Morozewicza z lat 1904–1905, „Prace Muz. Ziemi” Nr 15: 1970 cz. I s. 162 i in.; – Akt zgonu w parafii Św. Szczepana w Krakowie; Arch. Muz. Ziemi PAN w W: list M-ego do Józefa Morozewicza, teczka biograficzna M-ego; Instytut Geologii i Paleontologii Przedkambru Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie; Zbiory geologiczne; – Uzupełniające informacje rodzinne Jerzego Jarosa.

Zbigniew J. Wójcik

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.