INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Antoni Norbert Patek     

Antoni Norbert Patek  

 
 
Biogram został opublikowany w 1980 r. w XXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Patek Antoni Norbert (1811–1877), uczestnik powstania listopadowego, zegarmistrz i działacz emigracyjny w Genewie. Ur. 14 VI we wsi Piaski w Lubelskiem, był synem Joachima i Anny ze Skoczylasów. O środowisku, w którym się wychował, i wykształceniu brak wiadomości. Dn. 1 III 1828 wstąpił do 1 p. strzelców konnych. Brał udział w powstaniu listopadowym, był dwukrotnie ranny. Dn. 27 II 1831 awansowany na podporucznika w 1 p. jazdy augustowskiej, 3 X 1831 otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari. W czasie przemarszu emigrantów polskich przez Niemcy organizował z polecenia gen. Józefa Bema opiekę nad Polakami w Bambergu. We Francji przebywał najpierw w Cahors, potem w Amiens, gdzie pracował jako zecer. Przeniósłszy się do Szwajcarii, uczył się malarstwa u znanego pejzażysty A. Calame’a. Zaprzyjaźniony, a wkrótce spowinowacony ze szwajcarską rodziną Moreau z Versoix pod Genewą, pod jej wpływem zajął się zegarmistrzostwem. W r. 1839 założył zakład zegarmistrzowski wspólnie ze spolszczonym Czechem Franciszkiem Czapkiem, żołnierzem Gwardii Narodowej w Warszawie w r. 1831, ożenionym w Genewie z córką zegarmistrza, autorem pierwszej polskiej broszury z tej dziedziny „Słów kilka o zegarmistrzostwie” (Lipsk 1850). Wobec wielkiej konkurencji na rynku wspólnicy przyjęli jako zasadę wytwarzanie mechanizmów o wysokiej precyzji i estetycznej oprawie, a także, jak mówił P., «polsko-honorowe traktowanie z genewską akuratnością». Stąd też większość zegarków była robiona na zamówienie. Początkowo odbiorcami byli głównie emigranci polscy, a także podróżująca arystokracja. Dla nich koperty zegarków ozdabiano miniaturami o treści patriotycznej bądź religijnej. W wyniku nieporozumień spowodowanych dłuższymi wyjazdami Czapka do Czech i Polski wspólnicy rozstali się na początku 1845 r. i założyli w Genewie konkurencyjne firmy. P. przystąpił 1 V 1845 do spółki z zegarmistrzem francuskim Adrianem Philippem, wynalazcą w r. 1842 mechanizmu naciągu główkowego; trzecim wspólnikiem był polski emigrant Wincenty Gostkowski, prawnik z wykształcenia, który zasilił przedsiębiorstwo kapitałem. P. zajmował się kontaktami handlowymi firmy, odbywając liczne podróże, m. in. do Anglii (1847), Ameryki Północnej (1854/5), Rosji (1858). Zakład, który zatrudniał początkowo 6 osób, potem rozwinął się w pierwszą poważną wytwórnię zegarków w Genewie, zdobywając renomę nie tylko wśród Polaków, uzyskując wiele nagród i wyróżnień na wystawach międzynarodowych, np. w Londynie w r. 1851, na Wystawie Powszechnej w Paryżu w r. 1855. Firma produkowała zegarki luksusowe, dokładne, eleganckie, drogie, w niewielkich ilościach, poszukiwane obecnie przez kolekcjonerów.

W grudniu 1838 P. wystąpił z inicjatywą założenia w Genewie «Skarbuny Polskiej», instytucji charytatywno-samopomocowej; w rok później na wniosek Henryka Nakwaskiego ustanowiono jej organ zwierzchni, w którego skład wszedł P. Należał on do najaktywniejszych członków tej organizacji, sprawując wielokrotnie funkcję skarbnika. W maju 1844 współpracował z Nakwaskim w urządzaniu Biblioteki i Czytelni Polskiej w Genewie. Był zwolennikiem centralizacji życia emigracyjnego, opowiadając się za ścisłą współpracą emigrantów przebywających w Genewie z Komisją Funduszów Emigracji Polskiej oraz Biblioteką Polską w Paryżu. Dn. 18 V 1846 wstąpił w Lyonie do Tow. Demokratycznego Polskiego. W l. 1843, 1845 i 1847 zwracał się do Czartoryskich z prośbą o protekcję nad swoją «rękodzielnią». W związku z wydarzeniami Wiosny Ludów jeździł konspiracyjnie do Frankfurtu nad Menem, a 6 III 1848 na posiedzeniu Dozoru Polskiego wystąpił z wnioskiem zwołania Sejmu Polskiego na emigracji. Julian Aleksander Bałaszewicz (pseud. Albert Potocki) w swoich raportach szpiegowskich sugeruje jego polityczną aktywność w okresie powstania styczniowego, brak jednak potwierdzeń w innych źródłach. Po klęsce powstania pomagał P. emigrantom polskim, którzy znaleźli się w Genewie. Był silnie związany ze zmartwychwstańcami, zwłaszcza z ks. Hieronimem Kajsiewiczem. Jako bardzo czynny działacz katolicki w Genewie, także poza polskim środowiskiem emigracyjnym, otrzymał od Piusa IX tytuł hrabiowski. Zmarł w Genewie 1 III 1877, pochowany został tamże na cmentarzu Châtelaine.

W małżeństwie (od r. 1839) z Francuzką Ludwiką Denisard P. miał dwu synów (jeden zmarł w dzieciństwie) i córkę. W spółce zegarmistrzowskiej już w latach sześćdziesiątych zaczęły narastać konflikty, a po śmierci P-a W. Gostkowski został wyeliminowany i firma, istniejąca do dziś pod nazwą «Patek Philippe», znalazła się pod wyłącznym kierownictwem A. Philippe’a.

 

Enc. Trzaski; W. Enc. Powsz. (PWN); Tyrowicz. Tow. Demokr. Pol.; Lewak–Więckowska, Zbiory B. Rap., Katalog; Więckowska, Zbiory batignolskie; – Gadon L., Wielka Emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopadowym, Paryż 1960; Kozłowski E., Generał Józef Bem, W. 1958; Leśniewski Cz., L’émigration polonaise en Suisse 1832–1850/51, w: Pologne–Suisse, Lw.–W. 1938 s. 94; Podwapiński W., Zegarmistrzostwo, Niepokalanów 1948 I 39 (rycina); Siedlecka W., Polskie zegary, Wr. 1974 (rycina na s. 174); Stark T., Genève et Pologne au cours des siècles, Genève 1952 s. 6, 12; Zajdler L., Dzieje zegara, W. 1977; – [Bałaszewicz J. A.] A. Potocki, Raporty szpiega, W. 1973; Lelewel, Listy emigracyjne; Potrykowski J. A., Tułactwo Polaków we Francji, Kr. 1974; Zwierkowski W., Rys powstania, walki i działań Polaków 1830–1831, W. 1973; – „Bulletin Pol.” 1877 nr 5; „Czas” 1877 nr 56; „Głos Wybrzeża” 1976 nr 59; „Kłosy” 1880 nr 804–6; „Kur. Pol. w Paryżu” 1884 nr 7; „Mechanik” 1947 s. 67–8, 338–41 (rycina); „Przekrój” 1957 nr 645; „Roczn. Tow. Hist.-Liter. w Paryżu” 1873/1878 s. 377/8; „Rzeczpospolita Pol.” 1870 nr 11; „Tyg. Illustr”. 1877 nr 98; – Archives d’État de Genève: Étrangers, Jur. civ. ccm. 5, 27, Jur. civ. AAqu 15; B. Czart.: rkp. Ew. 1559; B. Jag.: rkp. 6525 IV t. 65; B. Narod.: rkp. IV 6595 t. 1–3 (Listy P-ka do Nakwaskiego i Protokoły zebrań Dozoru Polskiego w Genewie); B. PAN w Kr.: rkp. 1828 i 1839 (Listy P-ka do W. Wielogłowskiego), 2210 t. 11, 2213 t. 6 (Listy P-ka do E. i J. Koźmianów), 1850, 2159 t. 15, 2326 t. 1, 7321 t. 1–20 (Nakwaski H., Pamiętniki).

Halina Florkowska-Frančić

 
 

Powiązane artykuły

 

Obrona Warszawy w 1831 r.

Powstańcy i cywile opanowali miasto już 30 listopada 1830 r. Namiestnik carski i garnizon rosyjski ewakuował się. Warszawa stała się centrum polityczno-administracyjnym i wojskowym powstania listopadowego,......
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.