INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Bolesław Aleksander Sekutowicz     

Bolesław Aleksander Sekutowicz  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1995-1996 w XXXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sekutowicz Bolesław Aleksander (1881–1939), adwokat, członek Rady Stanu Król. Pol., prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sędzia Trybunału Stanu, działacz społeczny. Ur. 19 VIII w Warszawie, był synem Włodzimierza, urzędnika warszawskiego Sądu Okręgowego, i Stanisławy z Kozerskich.

Po ukończeniu gimnazjum rządowego w Lublinie (1900), S. studiował prawo na Uniw. Warsz. Dyplom uzyskał w r. 1904. W t.r. osiadł na stałe w Lublinie. W l. 1904–6 pracował jako pomocnik adwokata przysięgłego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie i odbywał aplikację zakończoną egzaminem praktycznym (29 V 1906). Uczył także w szkołach średnich i na kursach handlowych. Od 1 I 1907 do 8 X 1919 był adwokatem przy tymże Sądzie. Adwokatem przysięgłym Warszawskiej Izby Sądowej został w r. 1909. Należał do grona utalentowanych obrońców cywilistów. Od r. 1906 czynny był w Polskiej Macierzy Szkolnej. W okresie od marca do sierpnia 1906 wydawał i redagował dziennik lubelski „Kurier”. Na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej został dyrektorem lubelskiego Tow. Wzajemnego Kredytu.

Od 15 III 1915 S. był prezesem Lubelskiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego (LMKO) i w tym charakterze został delegatem do Centralnego Komitetu Obywatelskiego (CKO) w Król. Pol. i członkiem Rady Naczelnej Milicji Obywatelskiej. Po rozwiązaniu przez władze niemieckie CKO w Warszawie (13 IX 1915), wybrano S-a na członka Prezydium Głównego Komitetu Ratunkowego w Lublinie dla okupacji austriackiej (listopad 1915) oraz na prezesa równocześnie powołanego w miejsce LMKO Lubelskiego Miejskiego Komitetu Ratunkowego. Był od 11 XII 1916 członkiem pierwszej Rady Miejskiej (RM) Lublina (i w RM sekretarzem Klubu Polskiego) do rozwiązania jej 28 III 1918 przez władze okupacyjne. Wchodził też w skład Konwentu Seniorów RM oraz przewodniczył Komisji Regulaminowo-Prawnej. Należał do Związku Odbudowy Państwa Polskiego. Dn. 22 II 1918 wszedł w skład Rady Szkolnej m. Lublina. Powołany jako przedstawiciel m. Lublina w kwietniu 1918 przez Radę Regencyjną na członka Rady Stanu Król. Pol., tu przyłączył się do Klubu Demokracji Niezależnej; pozostał na tym stanowisku do rozwiązania Rady (7 X 1918). Był ok. r. 1918 członkiem Ligi Narodowej.

Dn. 8 X 1919 S. przeszedł do sądownictwa; pełnił do 30 IV 1921 funkcję sędziego, potem do 14 IV 1925 – prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Następnie pracował w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, zajmując kolejno stanowiska: do 16 II 1927 sędziego, do 31 I 1929 wiceprezesa oraz do 23 XII 1939 prezesa tego sądu. Od 15 V 1937 był równocześnie sędzią Trybunału Stanu. Pełnił też różne funkcje w komisjach sądownictwa, m.in. od r. 1926 zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, zaś od r. 1928 członka Komisji Lustracyjnej dla sądów we wszystkich okręgach aplikacyjnych.

S. był od 26 III 1919 członkiem Komisji Finansowej przy Zarządzie Miejskim w Lublinie. W wyborach do Senatu RP w r. 1935 przewodniczył Lubelskiemu Woj. Kolegium Wyborczemu. S. był m.in. prezesem Lubelskiego Tow. Prawniczego, prezesem Lubelskiego Oddziału Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów RP (a od r. 1933 również członkiem Zarządu Głównego tego Zrzeszenia), prezesem Zarządu Woj. Tow. Przyjaciół Żołnierza Polskiego oraz prezesem Woj. Komitetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa, a także przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Zarządzie Okręgu w Lublinie (1936–7). Współinicjował utworzenie Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej (LZPK) w r. 1933. Wszedł do komisji, która przygotowała w r. 1934 statut tego Związku. Był też członkiem Rady LZPK. Wspierał rozwój Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Opublikował m.in. artykuł dotyczący spraw spadkowych pt. Chaos w stosunkach prawnych na Kresach Wschodnich, jako skutek stosowania prawa zwyczajowego przy spadkobraniu włościan („Roczn. Tow. Prawniczego w Lublinie” 1928) oraz wspomnienia Sądy obywatelskie w Lublinie („Głos Sądownictwa” 1933 nr 6). Pisał też do czasopism lokalnych. Po r. 1926 nie krył sympatii do Józefa Piłsudskiego.

Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej S. stanął na czele powołanego już 1 IX 1939 Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Społecznego (MOKS) w Lublinie, niosącego m.in. pomoc rodzinom osób zmobilizowanych. W czasie kampanii wrześniowej S., jako prezes MOKS, wspierał poczynania Komitetu Obrony Lublina, utworzonego 14 IX 1939. Przyczynił się do uratowania przewiezionych do Lublina z Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie obrazów J. Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”. W dn. 20 X t.r. zatrzymały go niemieckie władze okupacyjne, lecz po kilku dniach zwolniły. Dn. 9 XI t.r. został aresztowany przez Gestapo w gmachu Sądu Okręgowego, w grupie zakładników i uwięziony na Zamku Lubelskim. Dn. 23 XII 1939 bez sądu i wyroku został rozstrzelany. Był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta (1928), Złotym Krzyżem Zasługi (1931), Medalem Niepodległości (1933).

W małżeństwie z Julią Wandą z Zarzeckich (od 3 VIII 1907) S. nie miał dzieci.

 

Portret olejny S-a przez Krystyna Henryka Wiercieńskiego w Sądzie Wojewódzkim w L.; Fot. w: Księga pamiątkowa Lubelskiej Izby Notarialnej 1934–1939, L. 1939 s. 27; – Słownik biograficzny miasta Lublina, Pod red. T. Radzika, J. Skarbka i A. A. Witusika, L. 1993 I; Współcz. działacze polit.; Łoza, Czy wiesz, kto to jest? (fot.); – Dzieje Lublina, L. 1965–75 I–II; Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, Pod red. Z. Mańkowskiego, L. 1988 (fot.); Kasperek J., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, L. 1983; Korzeniowski M., Lubelski Miejski Komitet Obywatelski w latach 1914–1915, „Roczn. Lub.” T. 31–2: 1989/90 s. 165–73; Kozicki S., Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), Londyn 1964; Marczuk J., Prezydenci miasta Lublina, 1918–1939, L. 1994; tenże, Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918–1939, L. 1984; tenże, Samorząd miasta Lublina w latach 1915–1918, „Kwart. Hist.” R. 86: 1979 z. 2, s. 284; Moszyński R., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939–1944), L. 1964; Ślaski R., Ostatnie lata okupacji austriackiej w Lublinie 1917 i 1918, „Najnowsze Dzieje Pol.” T. 12: 1967 s. 219, 234, 241; Zimmer B., Harcerstwo Lubelszczyzny, L. 1987; Kalendarz sądowy [później Kalendarz informator sądowy], W. na r. 1927 i na 1939 r.; – „Dzien. Zarządu m. Lublina” 1939 nr 3 s. 2–3; „Głos Sądown.” 1933 nr 5 s. 302, 1939 nr 5 s. 437–8; „Kurier” 1906 nr 58, 200; „Lub. Dzien. Woj.” 1935 nr 22; „Warschauer Tafeln” 1914–17 nr 11 s. 18; „Ziemia Lub.” 1909 nr 270, 1916 nr 619, 1918 nr 278; – AP m.st. W.: Księgi metrykalne parafii rzymskokatol. św. Andrzeja w Warszawie z r. 1882, Akt ur. S-a, nr 215; AP w L.: Akta m. Lublina. Magistrat m. Lublina 1915–18, sygn. 6, k. 1–2, 17, sygn. 358, k. 7, Zarząd Miejski w Lublinie 1918–39, sygn. 1062; Arch. Sądu Woj. w L.: Akta personalne S-a, teczka 146; B. Łopacińskiego w L.: Zbiory rękopisów, cz. IV (Dokumenty LZPK, sygn. 2215); Okręgowa Kom. Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol. w L.: Akta śledztwa, sygn. OKL/Dz. 2/89; – Informacje Leokadii Tarki i Andrzeja Modrzewskiego z L.

Józef Marczuk

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.