INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Michał Przybyłowicz      Michał Przybyłowicz, wizerunek na podstawie fotografii.

Michał Przybyłowicz  

 
 
1864-01-13 - 1927-08-19
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Przybyłowicz Michał, pseud. Przewuski (1864–1927), aktor, pedagog. Ur. 13 I w Warszawie, Jego biografia i działalność artystyczna do końca lat osiemdziesiątych są słabo udokumentowane.

P. uczęszczał do szkoły dramatycznej Emila Derynga i w r. 1879 lub 1880 debiutował w jego zespole w Łodzi. Do r. 1885 występował w zespołach wędrownych E. Derynga, Józefa Teksla, Józefa Puchniewskiego, m.in. w Lublinie i w Warszawie (teatrzyki ogródkowe «Belle Vue», «Eldorado») i w tym czasie używał pseud. Przewuski. W r. 1885/6 odbywał służbę wojskową. W sezonie 1886/7 grał ponoć w Poznaniu, następnie w Puławach i Warszawie (teatrzyk «Nowy Świat»), po czym dwa sezony w teatrze krakowskim. W l. 1889–91 znów wędrował z zespołami J. Teksla, Kazimierza i Stanisława Sarnowskich, Marii Filippi-Jóźwiakowskiej i występował w Odessie, Płocku, Radomiu, Warszawie (teatrzyki ogródkowe «Wodewil» 1890 i 1891, «Eldorado» 1891). Sezony 1891/2 i 1892/3 spędził w Poznaniu, od r. 1893 był aktorem teatru krakowskiego. Kilkakrotnie występował gościnnie: od października do grudnia 1898 w Poznaniu (1 XI prasa podała nawet informację o podpisaniu kontraktu na cały sezon), w l. 1900 i 1901 sporadycznie w Teatrze Ludowym w Krakowie, w kwietniu 1902 w Sosnowcu. Z pracy scenicznej musiał zrezygnować w r. 1904 na skutek postępującego niedowładu nóg. Dn. 16 V 1904 dyrekcja zorganizowała przedstawienia „Manfreda” G. Byrona na dochód chorego aktora, aby umożliwić mu kurację za granicą. P. opracował potem jeszcze tylko jedną małą rolę (Mateusz Ostroróg) w sztuce A. Nowaczyńskiego „Diabeł łańcucki” i w niej 26 XII 1904 ostatni raz stanął na scenie.

Spośród 24 lat pracy scenicznej P-a 13 przypadło na Kraków, w którym przygotował ponad 300 ról. W dorobku artystycznym P-a liczy się przede wszystkim końcowy okres twórczości, od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, zwłaszcza ostatnich pięć sezonów. Ze sceny musiał zejść w momencie największego rozkwitu talentu. Przełom nastąpił w okresie współpracy z Tadeuszem Pawlikowskim. W r. 1893 komisja teatralna zobaczyła w nim jedynie materiał na «drugorzędnego komika». W r. 1899 wymieniła P-a wśród kilkunastu «lepszych sił», którymi Pawlikowski wzmocnił zespół na początku swej dyrekcji. Potem krytyka uważała go za jednego z wybitniejszych aktorów («doskonały jak zawsze») w zespole Józefa Kotarbińskiego. Także i wówczas główne role obejmował P. wyjątkowo, zazwyczaj pojawiał się w końcowej, względnie środkowej części afisza. Długo należał do aktorów tylko «użytecznych», poprawnie wywiązywał się z bardzo różnorodnych (lecz nie najtrudniejszych) zadań. Przez całe życie grywał role komiczne, jako świetny komik utrwalił się w pamięci potomnych, ale od końca XIX w. grał też role charakterystyczne, coraz częściej z akcentami dramatycznymi, na początku XX w. ani razu nie zawiódł w repertuarze poetyckim. P. występował z powodzeniem w wielu prapremierach dramatów S. Wyspiańskiego (Nieznajomy w „Lelewelu”, Żyd, a później Stańczyk w „Weselu”, Prezes i Maska II w „Wyzwoleniu”, Przewodnik w „Bolesławie Śmiałym”), a również w pierwszych realizacjach „Kordiana” Słowackiego (Ksiądz), „Dziadów” Mickiewicza (Doktor). Należał wtedy do wzorowych wykonawców epizodów.

Posiadał P. nie najlepsze warunki zewnętrzne; Karol Frycz zapamiętał: «wielka głowa, wydatny brzuch i cienkie nogi», Adam Grzymała-Siedlecki dodawał: «zawsze pozostać musiała ta twarz z nadmiernie orlim nosem i ptasim w ogóle profilem», «figura raczej niskiego mężczyzny». Nigdy nie odmawiano P-owi dużej i naturalnej vis comica. Początkowo gorzej było z umiejętnościami (monotonia głosu i ruchów). Niewątpliwie jeszcze w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był miernym aktorem prowincjonalnym: miał skłonność do powierzchownego ujmowania postaci, przesady, karykatury, szarży, jawnego zainteresowania publicznością, eksponowania swojej roli, naruszania zasady zespołowości. Dojrzałe role P-a ok. r. 1900 były dokładną odwrotnością tych wad. Dawały wystudiowane – wzbogacone – wizerunki postaci, przekazywane przede wszystkim pozasłownymi środkami ekspresji, perfekcyjnie opanowaną grą niemą, przemyślanym użyciem charakteryzacji i kostiumu (stąd liczne sukcesy w rolach epizodycznych). Grę P-a w najlepszych rolach cechowała odkrywczość psychologiczna, połączona z umiarem i dyskrecją jako zasadą naczelną, lojalność wobec autora i partnerów, podporządkowanie własnych ambicji interesom przedstawienia.

Doskonale efekty komiczne uzyskiwał P. grając «serio», wygłaszając tekst z pozorną obojętnością, zgoła powagą, szczególnie bawił tworząc pompatycznych głupców. Był cenionym odtwórcą ról fredrowskich, posiadał ich w repertuarze kilkanaście; m. in. grał główne postaci w „Wielkim człowieku do małych interesów”, w „Panu Benecie”, w „Zemście” grywał Perełkę, Dyndalskiego, Papkina, Rejenta. Do najbardziej cenionych czy popularnych w dorobku P-a należały m. in. role Pagatowicza w „Grubych rybach” M. Bałuckiego, Mazurkiewicza w „Żołnierzu królowej Madagaskaru” S. Dobrzańskiego, Beuaperthuis w „Słomkowym kapeluszu” E. Labiche’a i M. A. A. Michela, Króla Ćwieczka w „Kopciuszku” w przeróbce scenicznej A. Walewskiego, Drzewińskiego w „Jadzi” A. Mańkowskiego, Kusego w „Zaczarowanym kole” L. Rydla, Kultiapkina w „Tamtym” G. Zapolskiej, Prella w „Kierowniku szkoły” O. Ernsta, Foldala w „Johnie Gabrielu Borkmanie” H. Ibsena. Zaintrygował jako Marco Colonna w „Monnie Vannie” M. Maeterlincka. P. podobno niezwykle sugestywnie przekazywał refleksję, «psychologiczny nastrój». Z trzech ról w nowym dramacie rosyjskim prawdziwym osiągnięciem był Akim Czedykin w „Potędze ciemnoty” L. Tołstoja (prócz tego dobrze grał Pierczychina w „Mieszczanach” i «pielgrzyma» Łukę w „Na dnie” M. Gorkiego). P. prawdopodobnie szczególnie interesował się twórczością L. Tołstoja, bowiem przetłumaczył dla teatru poznańskiego „Płody edukacji” (grane z jego udziałem w grudniu 1898 pod tytułem „Owoce oświaty”), dla teatru krakowskiego „Potęgę ciemnoty” (Wyd. Kr. 1901 pt. „Władza ciemności, czyli Kiedy się jeden pazurek zaczepi, już cała ptaszyna zgubiona”).

Z końcem 1902 r. P. należał do współorganizatorów, a od r. 1903 do bardzo aktywnych członków organizacji Czytelnia Teatru Miejskiego stawiającej sobie za cel podnoszenie poziomu intelektualnego pracowników sceny. Z dużym poświęceniem i energią pełnił kolejno funkcje sekretarza, bibliotekarza. Gdy w r. 1904 stan zdrowia zmusił P-a do odejścia z teatru, założył szkołę dramatyczną, którą prowadził przez sześć lat. Do jej absolwentów należeli m. in. Emil Chaberski i Józef Karbowski, wykładali zaś m. in. Adam Grzymała-Siedlecki i Stanisław Stanisławski. Kierownik szkoły uczył wymowy i gry scenicznej. Uczniom starał się wpoić kult ojczystego języka, wielkiej poezji, dobrej dramaturgii. Wiele uwagi poświęcał dykcji, mówieniu wiersza. Zgodnie z własną praktyką podkreślał też ogromne możliwości mimiki, nakazywał kontrolę w lustrze reakcji mięśni, muskułów na symulowanie uczucia. W notatkach do wykładów zapisał: «Gra twarzy jest tak ważna jak słowa – twarz mówi. Nigdy jednak słowami nie jesteśmy w stanie wyrazić władnącego nami uczucia tak, jak mogą to uczynić oczy. [..,] Samą mimiką można grać i skupiać na sobie uwagę widza – jeżeli to jest na miejscu i nie przeszkadza współgrającym». Pouczał: «we wszystkim na scenie trzeba zachować artystyczną miarę»; uważał, że aktor lekceważący zasadę zespołowości «nie zasługuje na miano artysty». W 1910 r. P. przeniósł się do Nieporętu, gdzie mieszkał – co najmniej do początku lat dwudziestych – u swego wuja, miejscowego proboszcza. Zajął się tajnym nauczaniem chłopskich dzieci, po odzyskaniu niepodległości nadal kontynuował tę prywatną działalność pedagogiczną. Pisywał okolicznościowe – dość nieudolne – wiersze, a także «refleksje» (gawędy) prozą. Zmarł 19 VIII 1927 w Warszawie i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

P. był żonaty, miał syna Romualda, który zmarł w wieku kilkunastu lat ok. r. 1910 (jego zgon był bezpośrednią przyczyną wyjazdu ojca z Krakowa).

 

Słown. Teatru Pol. (bibliogr., ikonogr.); – Błeszyński J. H., Rządy pana Gliksona w teatrze krakowskim, Kr. 1889; Frycz K., O teatrze i sztuce, W. 1967; Grzymała-Siedlecki A., Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy, Kr. 1971; Michalik J., Czytelnia Teatru Miejskiego w Krakowie, „Pam. Teatr.” 1983 z. 2 s. 262–7; [Rakowski K.] K. R., Benefis p. Michała Przybyłowicza, „Czas” 1904 nr 110 wyd. wieczorne; Wilski Z., Polskie szkolnictwo teatralne, W. 1978; – Orzechowski E., Repertuar teatru krakowskiego 1885–1893, W. 1972; Solarska-Zachuta A., Repertuar teatru krakowskiego 1899–1905, W. 1979; Zacińska M., Repertuar teatru miejskiego w Krakowie, W. 1977; – „Przegl. Pol.” 1904 t. 151 s. 589 (Koneczny F.); – Arch. Teatru im. J. Słowackiego w Kr.: Przybyłowicz M., Teczka podpisana „Wykłady dykcji w szkole dramatycznej”, zawierająca wycinki prasowe, notatki do zajęć, rkp. wierszy i „Refleksji”; B. Jag.: [Estreicher K.], Sprawozdania komisji teatralnej teatru krakowskiego, mszp. sygn. Przyb. 45/64; – Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie, V (mszp. w druku); – Informacje Z. Wilskiego.

Jan Michalik

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.