INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stefan Sękowski      Stefan Sękowski, wizerunek na podstawie fotografii.
Biogram został opublikowany w latach 1995-1996 w XXXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sękowski Stefan (1859–1910), ziemianin, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, działacz polityczny i społeczny. Ur. 11 III we Lwowie, był synem Aleksandra (zob.) i Adeli z Rydlów.

S. studiował na politechnice w Wiedniu, następnie odbył praktykę rolną za granicą. Po powrocie do kraju był pełnomocnikiem (wraz z ojcem) córki Andrzeja Lubomirskiego z Przeworska, księżnej Marii de Ligne. Po śmierci ojca odziedziczył majątki: Wojsław (pow. mielecki) wraz z wsiami: Rzyską, Smoczką i Porębami Wojsławskimi oraz Rzochów. W r. 1882 był współzałożycielem Tow. Ochrony Mniejszej Własności w Mielcu. Zabiegał o utworzenie biblioteki przy kościele w Mielcu.

Karierę polityczną rozpoczął S. jako członek Wydz. Powiatowego w Mielcu, od r. 1890 był zastępcą prezesa. W kwietniu 1893, po śmierci Władysława Koziebrodzkiego, został wybrany na posła do sejmu galicyjskiego z większych posiadłości obwodu tarnowskiego. Wszedł w skład komisji petycyjnej (29 IV 1893), wybrany został jednogłośnie na rewidenta sejmowego (11 I 1894) oraz na sekretarza komisji kolejowej (27 I t. r.). W sejmie występował głównie w sprawach dotyczących Mielca i regionu (10 II 1894 wniósł interpelację w sprawie założenia tam niższej szkoły rolniczej oraz poparł petycję Rady Powiatowej o utworzenie takiej szkoły w Wojsławiu w grudniu 1894). Zabierał także głos w sprawach gospodarczych, w kwestiach majątkowych krakowskich (5 II 1895) oraz statutu dla Kas Oszczędności (6 II 1895). Od r. 1895 stał S. w pow. mieleckim na czele klubu konserwatywnego, który posiadał tu licznych zwolenników wśród ziemian, kleru, bogatych chłopów i mieszczan. Opublikował swoje przemówienie wygłoszone na zebraniu Klubu Konserwatywnego 18 XI 1897 pt. O kredycie włościańskim („Ruch Społ.” 1898 s. 9–11, 53–63 i odb. Kr. 1898). Ponownie został wybrany na posła do Sejmu Krajowego z większych posiadłości obwodu tarnowskiego 22 XII 1899 po Mieczysławie Reyu, który złożył mandat. Odtąd posłował aż do śmierci. W r. 1890 został zastępcą członka Wydz. Krajowego, przemawiał 10 IV 1900 za wykonywaniem przez Wydział patronatu nad spółkami oszczędnościowymi. W sejmie «czynny, zawsze ruchliwy, [zdaniem „Czasu” 1910 nr 369] był nieoceniony». Wybrany został w r. 1890 do komisji administracyjnej, bankowej i włości rentowych, od r. 1901 wchodził w skład komisji gospodarstwa krajowego i reformy agrarnej (przewodniczący), od r. 1904 apelacyjnej oraz dla podatku osobisto-dochodowego, od r. 1908 przemysłowej. Wielokrotnie przemawiał w sejmie w sprawie szkół średnich, domagając się założenia gimnazjum w Mielcu (28 IV 1900, 4 VII 1901), złożył interpelację o utworzeniu tam sądu obwodowego (9 IV 1900) oraz o wydanie ustawy przeciw spekulacji w handlu nawozami sztucznymi (24 VI 1901), jak i o zapomogę dla gmin dotkniętych klęskami elementarnymi (28 VI t. r.). Domagał się dotacji na regulację Wisłoka i Pielnicy oraz założenia szkół rolniczych w Miłocinie pod Rzeszowem (27 X 1903) i w Tarnowie (10 X 1904). Dn. 9 XI 1905 przemawiał w sejmie jako prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Obywatelskiej, mającej na celu ratowanie zadłużonych majątków ziemskich drogą korzystnej parcelacji. Dn. 13 XI t. r. podpisał interpelację w sprawie wydarzeń w Król. Pol. i zaopiekowania się obywatelami państwa austriackiego zamieszkałymi w Rosji. Dn. 16 II 1907 złożył mandat zastępcy członka Wydz. Krajowego. W l. 1908–10 zabiegał w sejmie o utworzenie banku dla popierania przemysłu.

S. zdziałał wiele dla rozwoju szkolnictwa w pow. mieleckim. Był inicjatorem założenia szkoły koszykarstwa w Wojsławiu i został jej kuratorem (7 VII 1896). Udało mu się wpłynąć na zmianę negatywnego nastawienia Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie i doprowadzić do uzyskania pozwolenia Min. Wyznań i Oświaty w Wiedniu na otwarcie w r. 1905 gimnazjum w Mielcu. Część błoń miejskich w Mielcu przeznaczono pod budynek dla szkoły, a Rada Powiatowa uchwaliła, że plac przed gimnazjum nazwie placem Sękowskiego. W r. 1907 został członkiem Tow. Bursy Gimnazjalnej.

Od r. 1900 S. był prezesem mieleckiej Rady Powiatowej. W r. 1901 na wniosek S-ego rozwiązano Radę Gminną w Mielcu, której zarzucano nadużycia; Namiestnictwo ustanowiło wówczas komisarza rządowego, dopiero w r. 1903 przywrócono samorząd. S. brał udział w obradach Rady Gminnej, gdy omawiano sprawy gospodarcze. Był także współinicjatorem budowy gmachu dla Rady Powiatowej oraz inicjatorem i prezesem od r. 1900 Banku Akcyjnego dla stowarzyszeń zarobkowych, wspomaganego finansowo przez S-ego. Był od r. 1890 członkiem Wydz. Okręgowego Tow. Rolniczego w Mielcu, Galicyjskiego Tow. Kredytowego i od r. 1902 członkiem Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie. W r. 1907 brał aktywny udział w przygotowywaniu wyborów do Rady Państwa, pozostając w bliskich kontaktach z Michałem Bobrzyńskim, Zdzisławem Tarnowskim i Antonim Górskim. Miał honorowe obywatelstwo Zbaraża i Mielca. S. «z wielkim nakładem pracy i prywatnych funduszów» (Władysław Szafer) wysunął projekt opracowania naukowej monografii ziemi mieleckiej. Utworzono komitet redakcyjny w skład którego weszli m. in. Eugeniusz Romer, Marian Raciborski, Franciszek Bujak, redaktorem został Alfred Wysocki, a już po śmierci S-ego, Szafer. Rękopis monografii oddany do drukarni już w r. 1914, w czasie pierwszej wojny światowej uległ zniszczeniu. S. zmarł 15 VIII 1910 w Wojsławiu, pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu w Rzochowie. Odznaczony był Orderem Żelaznej Korony III kl., Orderem św. Grzegorza, Komandorią Orderu Franciszka Józefa.

Ożeniony (ślub 29 IV 1886) z Karoliną z Szlachtowskich (1866–1926), córką Feliksa, prezydenta m. Krakowa, S. miał sześcioro dzieci: Stefanię (1887–1962), żonę Kazimierza Milińskiego, Aleksandra (1888–1957), Stanisława (1893–1977), Janusza (1895–1983), Jerzego (ur. 1896) i Marię (1902–1982), żonę kompozytora Stanisława Wiechowicza.

 

Katalog koresp. Działyńskich, Zamoyskich; – Mielec. Dzieje miasta i regionu, Mielec 1984 I; Najdus W., Szkice z historii Galicji, W. 1960 II; Tychanowicz A., Początki i rozwój gimnazjum w Mielcu do 1918 r., w: 80 lat Gimnazjum i Liceum w Mielcu, Mielec 1986 s. 10–11; – Grodziski S., Sejm Krajowy galicyjski 1861–1914, W. 1993 II; Kossak W., Listy do żony i przyjaciół. T. 1: 1883–1907, Kr.–Wr. 1985; Roczne sprawozdanie dyrekcji Tow. Zaliczkowego w Mielcu, Tarnów 1902; Spraw. stenogr. Sejmu Krajowego z l. 1893–5, 1899–1910; Szafer W., Wspomnienia przyrodnika, Wr. 1973; Szematyzmy Król. Galicji z l. 1890–1914; – Kalendarz J. Czecha z l. 1894–1910; – B. Jag.: rkp. 4953 cz. V, 8088 III, 8089 III, 8090 III, 8091 III; – Mater. Red. PSB: Nota biograficzna dostarczona przez Jana Ostaszewskiego.

Irena Homola-Skąpska

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.