INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Wanda Szachtmajerowa (z domu Posselt)     

Wanda Szachtmajerowa (z domu Posselt)  

 
 
1880-08-24 - 1959-03-22
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szachtmajerowa Wanda z Posseltów (1880–1959), nauczycielka, dyrektorka gimnazjum w Warszawie.

Ur. 24 VIII w Sosnowcu, była córką Augusta, zawiadowcy stacji kolejowych kolejno w Sosnowcu i Warszawie Towarowej, oraz Bronisławy z Mieszkowskich. Miała cztery siostry: Zofię (1878–1948), zamężną za Stanisławem Trzepińskim, nauczycielkę historii, Janinę (1883–1966), nauczycielkę języka polskiego, Jadwigę (1892–1945), nauczycielkę religii, i Irenę (zob. Posseltówna Irena).

Wanda spędziła dzieciństwo w Sosnowcu. Po przeniesieniu się rodziny do Warszawy ukończyła tam sześcioklasową pensję Natalii Porazińskiej (1898) oraz II Gimnazjum Żeńskie (1900); uzyskała wtedy prawo nauczania i prowadzenia żeńskiej szkoły średniej. Po rozpoczęciu w lutym 1905 strajków szkolnych i wprowadzeniu w październiku t.r. polskiego języka wykładowego do prywatnych szkół średnich otworzyła dwuklasową pensję przy ul. Złotej 63, a w r. 1906 czteroklasową pensję przy ul. Chmielnej 65; uczyła w nich matematyki. Pensja, kształcąc dziewczęta z rodzin kolejarskich, była utrzymywana przez zarząd Tow. Akcyjnego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W r. 1912 władze upaństwowiły Towarzystwo; wprowadzono wykładowy język rosyjski i zaprzestano finansowania pensji. W r. 1914 Wanda przeniosła szkołę na ul. Chmielną 80 i kształciła odtąd w systemie siedmioklasowym; po wkroczeniu Niemców do Warszawy (5 VIII 1915) przywrócono wykładowy język polski. W kwietniu 1918 podjęła studia jako wolna słuchaczka na Wydz. Filozoficznym Uniw. Warsz.

W niepodległej Polsce Min. WRiOP przekształciło pensję 5 VI 1920 w ośmioklasowe Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne. Dn. 29 XII t.r. Wanda wyszła za mąż za dalekiego kuzyna (wdowca) Kazimierza Szachtmajera. Kontynuowała studia i starała się zdobyć status słuchaczki rzeczywistej, ponieważ jednak Senat Uniw. Warsz. uznał jej świadectwa szkolne za niewystarczające, zrezygnowała 25 V 1921 z dalszej nauki. W r. 1922 Gimnazjum uzyskało uprawnienia państw., a S. w r. 1923 przekazała jego dyrekcję siostrze Irenie. Dzięki zatrudnionym w niej w różnych okresach pedagogom, m.in. Janowi Miernowskiemu, Hannie Pohoskiej, Halinie Nieniewskiej, Teodorze Męczkowskiej, Juliuszowi Saloniemu, Wandzie Dewitzowej i Tadeuszowi Mayznerowi, szkoła cieszyła się renomą. W tym czasie S. wraz z mężem i siostrami rozpoczęła budowę nowego gmachu, zaprojektowanego przez Romualda Gutta i Tadeusza Tołwińskiego w dzielnicy Ochota, przy ul. Białobrzeskiej 44. Został on oddany do użytku już po śmierci Szachtmajera, 27 IX 1932; w otwarciu uczestniczyli minister WRiOP Janusz Jędrzejewicz i Aleksandra Piłsudska. S. z siostrami zamieszkały w gmachu Gimnazjum. Powołano fundację szkoły im. S-ej, mającą finansować kredyty zaciągnięte na budowę (po ich spłacie S. zamierzała przekazać Gimnazjum państwu). Min. WRiOP uznało szkołę za wzorową. Uczęszczały tam, obok niezamożnej młodzieży z rodzin kolejarzy i tramwajarzy, m.in. córki Józefa i Aleksandry Piłsudskich, Wanda i Jadwiga, oraz córka Adama Branickiego, Anna. Szyty w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich mundurek «szachtmajerek», wyróżniający się ciemnozielonym beretem z czarnym pomponem oraz znakiem szkoły – koniczynką, stał się rozpoznawalny w Warszawie. Gimnazjum wydawało szkolne czasopismo „Koniczynka”.

W czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. w szkole działał punkt opiekuńczy dla poborowych i przemieszczających się oddziałów WP, a następnie prowadzony przez absolwentki punkt sanitarny. Gdy 2 X t.r. niemieckie władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie szkół wszystkich typów, Gimnazjum kontynuowało nauczanie. Jednak już 23 X zarekwirowano budynek i urządzono w nim szpital Wehrmachtu; odtąd lekcje odbywały się w części gmachu zamieszkanej przez S-ą i jej siostry. W grudniu t.r. zakazano działalności szkół średnich; odtąd S. prowadziła jawną prywatną szkołę powszechną (afiliowaną następnie przy szkole nr 188), a jej siostry – tajne gimnazjum i liceum zarejestrowane jako Kursy Przygotowawcze do Szkół Zawodowych (od r. 1942 IV Miejski Kurs Krawiecko-Bieliźniarski; od r. 1943 odbywały się tam także zajęcia Studium Historycznego tajnego Uniw. Warsz.). Nad działalnością obu placówek czuwała S. Wydawanie pisma „Koniczynka” kontynuowano w konspiracji; redagowała je m.in. Wanda Chotomska. W okresie okupacji zdało maturę w szkole S-ej 127 osób.

W czasie powstania warszawskiego 1944 r. stacjonował w gmachu szkoły oddział AK dowodzony przez por. Andrzeja Chyczewskiego (pseud. Gustaw) i ppor. Janusza Jarzębskiego (pseud. Pobóg), a uczennice i absolwentki weszły do kierowanego przez Posseltównę oddziału sanitarnego Wojskowej Służby Ochrony Powstania w IV Obwodzie Wojskowej Służby Kobiet. W trakcie walk część budynku spłonęła. Po wycofaniu się stamtąd oddziałów powstańczych S. z siostrami 5 VIII t.r. poprzez Zieleniak i obóz w Pruszkowie przedostała się do Komorowa (pow. błoński), gdzie współorganizowała, kierowany do stycznia 1945 przez Posseltównę, oddział sanitarny opiekujący się ludnością ewakuowaną z Warszawy. Od jesieni t.r. S. i Posseltówna prowadziły w Komorowie zespół szkół koedukacyjnych: gimnazjum i liceum oraz początkowe klasy szkoły powszechnej, które skupiły także nauczycieli i uczniów warszawskich gimnazjów: im. Tadeusza Czackiego i im. Juliusza Słowackiego. S. starała się o odbudowę gmachu przy ul. Białobrzeskiej, ale Min. Oświaty odmówiło 12 VII 1948 przyznania na ten cel środków finansowych. W październiku t.r. szkoła została zlikwidowana. W r. 1950 gmach odbudowano, ale na potrzeby biurowe; w r. 1956 została tam otwarta Szkoła Podstawowa nr 9. Po likwidacji szkoły, ze względu na trudną sytuację materialną (mimo skromnej emerytury po mężu), wykonywała S. prace zlecone w bibliotece Inst. Zoologii PAN. Chociaż nie zwrócono jej budynku szkoły, została przez Urząd Skarbowy obciążona «podatkiem od wzbogacenia wojennego». Zmarła 22 III 1959 w Komorowie, została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w grobowcu rodzinnym (kw. 83, rząd VI).

W małżeństwie z Kazimierzem Szachtmajerem (1883–1929), inżynierem komunikacji, wychowywała S. pasierba Leona (1909–2007), żołnierza AK, uczestnika powstania warszawskiego w Baonie «Gozdawa» na Starym Mieście i w Śródmieściu, osiadłego po wojnie w USA.

 

Fot. w posiadaniu Jolanty Kolczyńskiej z W.; – Bibliogr. Warszawy, VI; Cmentarz Powązkowski w Warszawie, W. 1984 s. 143; Enc. Warszawy (1994); – Dzieje Ochoty, W. 1973; Kasprzycki J., Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, W. 1999 IV; Konarski S., Warszawskie szkolnictwo ogólnokształcące w latach 1918–1939, „Studia Warsz.” T. 18: 1973 s. 238–9; Niklewska J., Prywatne szkoły średnie w Warszawie w latach 1905–1915, W. 1987 (jako Wanda Posseltówna); Tomkiewicz W., Tajne nauczanie historii w latach 1940–1944, w: Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930–2005, W. 2005; Urbanek B., Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim 1944 r., W. 1988; Uziębło A., Zielone berety z „koniczynką”, „Stolica” 1960 nr 19 s. 8; Wroniszewski J. K., IV Obwód Armii Krajowej Ochota Okręg Warszawa, W. 1997; tenże, Ochota 1938–1945, W. 1976; tenże, Ochota, Okęcie. Warszawskie Termopile 1944, W. 2002; – Dunin-Wąsowiczowa J., Wspomnienia, W. 1995; Lepecki M., Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego, W. 1987; Pachucka R., Pamiętniki 1886–1914, Wr. 1958; Piłsudska A., Wspomnienia, W. [b.r.w.]; Rowecka-Mielczarska I., Ojciec. Wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego, W. 1990; – „Gaz. Pol.” 1932 nr 269; „Polska Zbrojna” 1932 nr 268; – Arch. m. stoł. W.: Zespół akt Gimn. i Liceum Fundacji im. S-ej 1908–44; Arch. Uniw. Warsz.: nr albumu 6766 (akta osobowe S-ej); Paraf. rzymsko-katol. p. wezw. św. Stanisława w Czeladzi: Księga chrztów za l. 1882–5, poz. 239; Paraf. rzymskokatol. p. wezw. Wszystkich Świętych w W.: Księga ślubów za r. 1920; – Informacje Elżbiety Mieszkowskiej i Ewy Radomskiej z W.

Jolanta Niklewska

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.