Są tacy, którzy uważają, że sukces jego reformy był tak ważny dla odrodzonego państwa polskiego  jak zwycięstwo nad bolszewikami w bitwie warszawskiej.  Dzięki niemu udało się pokonać hiperinflację, uzdrowić skarb  państwa, ustabilizować sytuację gospodarczą i stworzyć trwały fundament rozwoju gospodarczego kraju. Wprowadzony do obiegu złoty  był walutą w pełni wymienialną i miał stabilny kurs  wymiany.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku na terytorium państwa polskiego były w obiegu aż cztery waluty: marka niemiecka, korona austriacka, rubel carski i marka polska, która była walutą Królestwa Polskiego. W 1920 roku  Sejm ustanowił jako jedyną walutę państwa polskiego markę polską. Wartość tego pieniądza jednak spadała, a w 1923 roku inflacja przekształciła się w hiperinflację. Doprowadziło to do kryzysu finansowego, zatorów płatniczych, zaburzeń społecznych i upadku rządu Wincentego Witosa. W takiej sytuacji, w końcu 1923 roku powołano go na premiera, a sejm przyznał mu nadzwyczajne pełnomocnictwa. Zdołał on uzdrowić skarb państwa, przede wszystkim poprzez wprowadzenie jednorazowego podatku majątkowego, ostre cięcia w administracji i egzekucję danin publicznych. Jednocześnie powołał Bank Polski i wprowadził złotego.  Swoją reformę monetarną rozpoczął  1 kwietnia 1924 roku.  1 złoty wart był 0,29 grama złota i równy był frankowi szwajcarskiemu. Jego kurs wobec waluty amerykańskiej ustalono na 5 zł 18 gr za 1 dolara. Przeprowadzono pełną wymianę marek polskich na złote, przy czasowym utrzymaniu w obiegu obu walut. Za jednego złotego trzeba było dać 1 800 000 marek polskich. Po wojnie celnej z Niemcami, która spowodowała powstanie nieoczekiwanego deficytu handlowego, kurs złotego skoczył do 10 złotych za dolara, co stało się jedną z przyczyn dymisji rządu. Po przewrocie majowym kurs złotego obniżył się jednak do 9,10 zł za dolara, a w 1934 roku nastąpiła rewaluacja złotego do poziomu niewiele wyższego od ustalonego na początku reformy.  Ten kurs utrzymał się do wybuchu II wojny światowej. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Władysława Dominika Grabskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.