Związał się z Katarzyną Lewandowską, która pracowała u jego matki jako lektorka. Ze związku tego urodziło się dwóch nieślubnych synów. Jego rodzina była przeciw zalegalizowaniu tego związku, bo uważała go za mezalians, ale on mimo tego oporu poślubił swoją wybrankę w 1902 roku.  Na znak protestu wobec takiego postępowania syna matka opuściła rodziny majątek w Borowie i zamieszkała w Krakowie. Jej syn pogodził się z nią dopiero po wielu latach, w czasie których jego żona dała mu jeszcze dwóch kolejnych synów. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia i działalności Władysława Grabskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.