Pochodził z rodziny szlacheckiej, która pieczętowała sie  herbem Pomian i wywodziła z kujawskich Grabi. Wśród jego przodków byli rycerze, senatorowie, wojewodowie i kasztelanowie. Jego pradziadek stracił jednak majątek. Ojciec wzbogacił się na uprawie buraków cukrowych i w 1859 roku kupił majątek w Borowie nad Bzurą niedaleko Łowicza. Tam przyszedł na świat Władysław. Po zagranicznych studiach i śmierci ojca wrócił on do rodzinnego  majątku i  zajął się działalnością gospodarczo-społeczną na wsi. Podejmował wiele pionierskich inicjatyw w Królestwie Polskim. W 1899 roku założył pod Kutnem rolniczą stację doświadczalną, w 1901 -  fabrykę spółdzielczą „Spójnia”, a w 1903 – chłopskie kółko rolnicze i spółdzielnię mleczarską.  Potem zorganizował też Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie i pierwsze w Królestwie Polskim spółdzielcze  Powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Łowiczu. Tworzył też kasy spółdzielcze dla chłopów, wspierał szkoły rolnicze oraz polskojęzyczną wiejską szkółkę.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o działalności Władysława Dominika Grabskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.