Pragnąc uczcić pamięć i podkreślić zasługi dla Ojczyzny wielkiego Polaka, wybitnego męża stanu, działacza społecznego i uczonego, człowieka wielkiego serca i umysłu, dwukrotnego premiera”  Sejm RP ogłosił 2004 jego rokiem . Z okazji 130. rocznicy jego urodzin w Borowie odsłonięto jego pomnik autorstwa Mariana Koniecznego, a rada powiatu łowickiego ustanowiła medal jego imienia "Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej”, który jest przyznawany szczególnie zasłużonym dla rozwoju lokalnej społeczności, w działalności samorządowej, społecznej, edukacyjno-kulturalnej i gospodarczej. Od 2002 roku Narodowy Bank Polski przyznaje corocznie nagrodę jego imienia dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych. Jego imię otrzymała  w 2006 roku Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której był profesorem i rektorem. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów multimedialnych dotyczących życia i działalności Władysława Dominika Grabskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.