Słabego zdrowia, rozpieszczony przez matkę, dostał się potem pod opiekę surowej Urszuli Mayerin, której twarda ręka dała mu się tak we znaki, że już w młodości marzył o opuszczeniu dworu ojcowskiego. Jego nauczyciele nie rozbudzili w nim zainteresowań intelektualnych, za to wychowali go na skrupulatnego katolika. W 1632 r. po śmierci ojca gotów był objąć rządy w Polsce na wypadek, gdyby jego bratu Władysławowi udało się odzyskać koronę szwedzką. Jednak gdy te plany spaliły na panewce w czasie bezkrólewia popierał brata. Gdy zaś Władysław został królem, używał wolności, okazując niestałość swego charakteru.  Wziął udział w wyprawie przeciw Rosji, a potem  walczył w wojnie 30-letniej jako pułkownik cesarski na pograniczu niemiecko-francuskim. W 1637 r. król Władysław wyprawił go jako posła do Wiednia, by tam w jego zastępstwie poślubił Cecylię Renatę i przywiózł ją do Polski. W związku ze zbliżeniem się do Habsburgów wyruszył  potem do Hiszpanii, aby  objąć tam stanowisko admirała i wicekróla Portugalii. W czasie tej podróży, lekkomyślnie zatrzymywał się  jednak w portach południowej Francji, która była w stanie wojny z Hiszpanią. Został tam aresztowany. Przetrzymywano go w więzieniach w Salon, Sisteron i Vincennes . Dopiero po udzieleniu żądanych przez Francję gwarancji został w 1640 roku wypuszczony na wolność.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia króla  Jana II Kazimierza Wazy znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.