„Cudowny to pan, że mu się nigdy senatu jego rada nie podobała, tylko pokojowych młodych” - pisał o nim Jan Leszczyński. Na początku królowania  dążył do wzmocnienia władzy monarszej. Początkowo próbował rządzić w oparciu o nowych, mianowanych przez siebie senatorów, których zobowiązał specjalnymi rewersami do respektowania „woli królewskiej” i interesów monarchy. Nie udało mu się jednak osiągnąć tego celu. Bywało, że wprowadzał do senatu swych późniejszych przeciwników lub ludzi bezwartościowych. Z czasem zaczęto mu też zarzucać, że rządzi nie oglądając się na senat. Nie udały mu się też próby uleczenia parlamentaryzmu polskiego przez tworzenie precedensów prawnych. Po liberum veto  w 1652 roku sam sięgnął po tę broń - dwa lata potem to jego stronnicy po raz pierwszy zerwali  sejm.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia króla Jana II Kazimierza Wazy znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.