Po powrocie z nieudanej eskapady hiszpańskiej,  która skończyła się  we francuskim więzieniu,  przez ponad trzy lata przebywał w Polsce. W 1643 roku udał się do Włoch i tam nieoczekiwanie wstąpił do zakonu jezuitów w Loretto. Po roku życie zakonne mu jednak zbrzydło. Przy wsparciu swego brata - króla Polski, opuścił zakon i wkrótce otrzymał kapelusz kardynalski. Szybko jednak zrzekł się i tej godności. Po śmierci swego brata króla Władysława, nie zrażając się ciężką sytuacją państwa i nie bacząc na starania o tron swego brata Karola Ferdynanda, wszczął zabiegi o koronę polską. Dzięki poparciu między innymi królowej wdowy Ludwiki Marii Gonzagi, której obiecał małżeństwo, został wybrany królem.  Poślubił ją po uzyskaniu dyspensy cztery miesiące po koronacji.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących życia króla Jana II Kazimierza Wazy znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.