Uczył się w kolegium jezuickim, ale wydaje się, że nim skończył szkołę, zaciągnął się do wojska.  Trafił do dywizji Stefana Czarnieckiego i do końca służby pozostał wierny swemu umiłowanemu wodzowi. Jako towarzysz w chorągwi pancernej bił się z Węgrami i z Duńczykami. W czasie wyprawy do Jutlandii uczestniczył w zdobywaniu wyspy Als i zamku w Koldyndze. Zakochał się tam nawet w jakiejś Dunce i chciał pozostać na stałe w tym kraju, ale  jego krewniak, kapelan wojskowy,  przekonał go  do powrotu do ojczyzny. Uczestniczył potem w kampanii moskiewskiej, bijąc się pod Połonką i nad rzeką Basią. Potem  z polecenia Czarnieckiego  pełnił funkcję opiekuna poselstwa moskiewskiego do Polski. Ta misja okazała się dla niego bardzo lukratywna, bo zarobił na niej kilka razy więcej niż wynosiła  oficjalna zapłata. Potem brał udział w wyprawie Jana Kazimierza na posiadłości zajęte przez Rosjan i walczył z rokoszanami Jerzego Lubomirskiego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Janie Chryzostomie Pasku znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.