Wprowadził na Litwie chrześcijaństwo i utworzył biskupstwo w Wilnie, ale musiał się przy tym uciec do siły. Względnie prosto poszło z bojarami, którzy w 1387 roku przyjęli chrzest. O wiele większy opór wobec nowej  wiary stawiał jednak prosty lud litewski. Władca postępował wobec niego bezwzględnie; każąc burzyć świątynie pogańskie i niszczyć wizerunki bóstw. Jednocześnie posłusznym bojarom wielki książę nadał przywileje przyznając im prawa i swobody, podobne do tych jakimi cieszyła się szlachta polska.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Władysławie Jagielle szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.