Budził mieszane uczucia współczesnych i różnie był oceniany przez historyków. Jego panowaniu towarzyszył jednak dynamiczny rozwój, bo unia polsko-litewska sprzyjała wzrostowi handlu między obu państwami. Król hojnie wspierał działalność misyjną w Polsce i na Rusi, co przyniosło mu uznanie Kościoła katolickiego. Jan Długosz przedstawiał go jednak jako człowieka ograniczonego, „prostaka” i „barbarzyńcę”, krytykując np. jego zamiłowanie do polowań. Mimo że król był analfabetą, przyczynił się do rozwoju nauki i kultury polskiej, m.in. przez odnowienie podupadającego uniwersytetu w Krakowie, który nazywa się dziś  Jagiellońskim.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Władysławie II Jagielle znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.