Bitwa stoczona w 1410 roku była jego największym tryumfem i stała się kluczowym narzędziem jego polityki i propagandy.  Zgodnie z wolą duchownych i świeckich król polecił, aby dzień 15 lipca był obchodzony jako święto narodowe. Każdego roku ze wszystkich kościołów Krakowa wyruszały w tym dniu procesje udając się  do kościoła św. Jadwigi na Stradomiu. Świątynia ta związana była z kultem królowej, która przepowiedziała upadek  potęgi krzyżackiej i której orędownictwu  przypisywano grunwaldzkie zwycięstwo. Uroczystości z tej okazji  były obchodzone uroczyście przez setki lat, aż do czasu upadku Rzeczypospolitej.  Kres położyło im dopiero wejście Prusaków do Krakowa w  1794 roku. Później, w czasach rządów austriackich, zniszczono też kościół św. Jadwigi, przerabiając go na kamienicę i składy wojskowe.  W publikacjach z I połowy XIX wieku ten wielki tryumf był przedstawiany, jako potyczka o niewielkim znaczeniu.  Autorzy mylili nawet datę i nazwę miejsca bitwy. Dopiero w drugiej połowie XIX stulecia nastąpił renesans pamięci o tym zwycięstwie , co wiązało się z nasilaniem antyniemieckich sentymentów w społeczeństwie polskim. Szczególną rolę  odegrał tu obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki, wystawiony po raz pierwszy w 1878 roku.  Pokazywano go nie tylko w Krakowie, ale także w Wiedniu, Petersburgu, Berlinie, Lwowie, Bukareszcie, Paryżu, aż w końcu trafił do Warszawy, gdzie był stale eksponowany w galerii Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Kolejnym kamieniem milowym w przywracaniu pamięci o jego wielkim zwycięstwie stała się powieść „Krzyżacy” napisana przez Henryka Sienkiewicza. Ukazywała się ona od 1897 roku w odcinakach w prasie, a w 1900 roku po raz pierwszy wyszła w wydaniu książkowym. Kulminacją procesu odradzania się kultu grunwaldzkiego były krakowskie obchody 500-lecia tego zwycięstwa,  w czasie których odsłonięto pomnik grunwaldzki.  W okresie PRL-u temat  stał się  popularny,  m.in. dzięki fimowi "Krzyżacy" Aleksandra Forda z 1960 roku,  który był ekranizacją powieści Sienkiewicza.  W III RP  nową formą  potęgowania sławy tego wydarzenia  stały sie  masowe rekonstrukcje bitwy, które co roku odbywają się w rocznicę bitwy na polach Grunwaldu. Spektakl przyciąga zwykle po blisko 100 tysięcy widzów, a w sześćsetną  rocznicę  było ich prawie dwa razy więcej niż zwykle. Pokazuje to  jak żywa i jak masowa jest wciąż pamięć  o tym jego wielkim tryumfie. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Władysławie II Jagielle szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.