Po niemieckiej agresji wbrew nakazom ewakuacyjnym rządu nie opuścił stolicy.  Do końca pełnił funkcję komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Dzień i noc trwał na swym posterunku w ratuszu. Nawet po kapitulacji Warszawy, nie ustąpił ze stanowiska i jeszcze przez miesiąc służył mieszkańcom miasta. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stefana Starzyńskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.