Na polecenie marszałka  Józefa Piłsudskiego w 1922 roku przejął obowiązki sekretarza generalnego Polskiej Komisji Reewakuacyjnej i Specjalnej, powołanej do realizacji polsko-sowieckiego traktatu ryskiego. Komisja pracowała w Moskwie i innych miastach, starając się odzyskać zagrabione dzieła sztuki, księgozbiory, maszyny,  parowozy, itp. Podczas tej pracy śledził uważnie przemiany zachodzące w Rosji. W 1924 r. opublikował dwie prace:  „Jak jest naprawdę dzisiaj w Rosji” i „Zagadnienia narodowościowe w Rosji Sowieckiej”. Po przewrocie majowym, kiedy stał się wpływowym politykiem, członkiem ścisłej elity władzy, także sporo pisał i publikował. Organizował też wydawnictwa zbiorowe dotyczące różnych problemów gospodarczych. Np. w 1931 roku zorganizował wydanie  tomu, liczącego prawie 1400 stron, pt.  „Pięć lat na froncie gospodarczym”. Zespół jego autorów określał, jako Pierwszą Brygadę Gospodarczą.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stefana Starzyńskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.