Przez prawie siedem dekad po wojnie funkcjonowało przeświadczenie, że bohaterski obrońca Warszawy był przetrzymywany przez kilka lat, w którymś z hitlerowskich obozów śmierci lub więzień i dopiero potem został zamordowany.  Według jednej z wersji zginął w Dachau w październiku 1943 roku. Te relacje zostały jednak podważone w wyniku śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej, które zakończyło się we wrześniu 2014 roku. IPN potwierdził, że prezydent Starzyński został aresztowany 27 października 1939 roku w gmachu ratusza w Warszawie przez Gestapo. Osadzono go najpierw w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie, a potem przewieziono na Pawiak, gdzie przebywał do grudnia 1939 roku. Odnośnie samej śmierci prezydenta IPN stwierdził: „Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na bezsporne ustalenie, iż do zabójstwa przez rozstrzelanie Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego doszło w okresie pomiędzy 21 a 23 grudnia 1939 r. w Warszawie lub w jej okolicach. Zbrodni dokonali funkcjonariusze Gestapo oberscharführer Hermann Schimmann, hauptscharführer Weber i unterscharführer Perlbach.” Więcej informacji i materiałów dotyczących zamordowanego przez hitlerowców prezydenta Warszawy znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.