Gdy sparalizowała  i unieruchomiła go postępująca choroba,  z pomocą przyszli mu przyjaciele. Po wielu zabiegach uzyskali dla niego stypendium, aby mógł wyjechać na leczenie do Włoch. On jednak wolał pozostać w Krakowie i wciąż intensywnie pracował. W ostatnich latach życia, mimo utraty sił i okresów depresji, tworzył nieśmiertelne dzieła.  W miarę jak opuszczały go siły fizyczne, rosła jego  siła twórcza.  W tym okresie powstały: „Wyzwolenie”, „Bolesław Śmiały”, „Noc listopadowa”. Napisał pięć rapsodów, tworzył projekty witraży, malował wspaniałe portrety i pejzaże, projektował wnętrza i meble użytkowe, pisał artykuły i opracowania literackie, robił przekłady. Cierpiąc stworzył arcydzieła, które weszły na zawsze do kanonu polskiej sztuki.    Więcej informacji, ciekawostek  i materiałów na temat  Stanisława Wyspiańskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.